خونہ ندارم نیازمند ھمخونہ جنتلمن ھستم

زمان انتشار:۲ ماه پیش
تعداد بازدید:۲۱۴

توضیحات آگهی

با سلام و عرض احترام

بندہ کارمندم، 32 سالمہ و تو یہ بخش خصوصی فعالیت میکنم،از صبح تا اواخر شب سرکارم بہ دنبال یہ ھمخونہ فھمیدہ،متشخص و اکتیو ھستم کہ بتونیم زندگی دوستانہ ای
با ھم داشتہ باشیم ،ترجیح ھم اینہ کسی خونہ داشتہ باشہ بندہ ھم در حد معقول و عرف سھم رھن و اجارہ خودمو پرداخت کنم

فرد مورد نظر ترجیحا تو رنج سنی ۲۸ تا ۴۵ باشد

لازم بہ ذکر است حیوون خونگی ندارم و اھل سیگار و دود دم نیستم، ولی اگہ طرف مقابلم داشتہ باشہ اوکیم،رفت و آمد آنچنانی ھم ندارم

( وسایل منزل تا حدودی ھمہ چیز فراھمہ )

بہ تمیزی و رعایت احترام و بھداشت فردی اھمیت میدم و از طرف مقابلم ھمین انتظارو دارم با تشکر

مشخصات آگهی

رشته تحصیلی : انسانی

سن : 32 سال

جنسیت : آقا

شرایط

  سیگاری نیستم

  نیاز به اتاق مجزا دارم

  حیوان خانگی ندارم

  به موسیقی گوش میدم

  بازه زمانی تماس : 8 تا 24

  مناطق مورد نظر : الهیه

موقعیت روی نقشه

girl image icon
boy image icon
  

!! برای استفاده از این بخش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

girl image icon boy image icon

!! برای استفاده از این بخش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید