65متر بسیار شیک وبا کلیه لوازم آسایشی ورفای (کد آگهی : 13693)

30 بازدید
انتشار - 1395/8/9
توضیحات آگهی

باسلام یک واحد آپارتمان شصت وپنج متری با کلیه لوازم آسایشی ورفای دارم که خودم تنها زندگی میکنم ونیاز به یک همخانه دارم ...واحد مورد نظر در شهرک زیبا شهر قرچک می باشد سهم شما یا همخانه جدید مبلق 4چهار میلیون پول پیش و ماهیانه 100یک صد هزار تومان اجاره