هم خونه (کد آگهی : 14591)

11 بازدید
انتشار - 1395/9/28
توضیحات آگهی

تنها هستم دنبال یک یا دو نفر هم خونه خوب هستم(دانشجو یا کارمند) اپارتمان یه خوابه واقع در.گلدشت معالی اباد,وسایل هم در حد معمول موجود هست