هم خانه هستم برای اولین بار میخواهم با کسی که نیاز به هم خانه دارد (کد آگهی : 14475)

16 بازدید
انتشار - 1395/9/21
توضیحات آگهی

۲۵ سال شاغل اماده شراکت در یک خانه با کسی که نیاز به هم خانه دارد پرداخت اجاره . +هزینه های لازم
سیگاری هم هستم.