نیازمند همخونه خانم ترجیا بین ۲۶ تا۳۰ سال (کد آگهی : 23631)

182 بازدید
انتشار - 8 روز پیش
توضیحات آگهی

نیازمند یک همخانه خانم کارمند یا دانشجو بین۲۶تا ۳۰ سال هستیم بدون حاشیه،