هم‌خونه سمت میدان ولی‌عصر (کد آگهی : 23623)

95 بازدید
انتشار - 8 روز پیش
توضیحات آگهی

دانشجو و شاغل هستم و به‌دنبال کسی هستم که همخونه نیاز داشته باشه. اهل هنر و موسیقی باشن که چه بهتر.

همخونه آقا تهران