همخانه آقا كارمند (کد آگهی : 19667)

718 بازدید
انتشار - 1396/6/20
توضیحات آگهی

خانه آپارتمان-مجيديه جنوبي-١٦متري اول-خيابان اميري-نزديك به ايستگاه مترو مصلي و گلبرگ.نزديك BRT استاد حسن بنا مي باشد