نیاز به همخانه (کد آگهی : 13344)

24 بازدید
انتشار - 1395/7/28
توضیحات آگهی

خونه ندارم و نیاز به همخونه دارم و میتونم 1.500 پیش و 150 کرایه بدهم