نیاز به همخانه خانم (کد آگهی : 14599)

31 بازدید
انتشار - 1395/9/28
توضیحات آگهی

یک خانه با تمام امکانات
اصفهان سه راه ملک شهر کاوه
بدون پول پیش ماهیانه ۸۰ هزار تومان