نیازمند هم خانه خانم (کد آگهی : 13292)

20 بازدید
انتشار - 1395/7/26
توضیحات آگهی

به یک همخانه خانم منظم و پایبند که دنبال خانه با پیش 2 الی 3 میلیون و اجاره 150 الی 250 هزار تومان باشیم منطقه آبرسان شهناز... فوری نیازمندیم.