نیازمند همخانه آقا با خونه (کد آگهی : 14606)

22 بازدید
انتشار - 1395/9/29
توضیحات آگهی

سلام به دنبال خونه و همخونه ی آقا هستم.تا حدود200 می تونم اجاره پرداخت کنم.