نیازمند به یک همخونه (کد آگهی : 19751)

22 بازدید
انتشار - 1396/6/22
توضیحات آگهی

من در شهر بابلسر دانشجویسال اخر ارشد هستم و در نزدیکی سه راه دانشگاه (دانش 20) منزلی اجاره کردم ( بغیر از ایام عید) و به یک همخونه خانم ترجیحا ارشد نیازمندم.