دو نفر دختر موجه و دانشجو و شاغل هستیم به (کد آگهی : 19746)

5 بازدید
انتشار - 1396/6/22
توضیحات آگهی

به دنبال نفر سوم ،موجه ،کارمند یا دانشجو و با اخلاق موجه هستیم،خانه پیدا کردیم به دنبال هم خونه نفر سوم هستیم.با پول پیش پنج تومن و ماهیانه سیصد تومان. خونه دویست متر با مترو دروازه شمیران فاصله داد.