دنبال همخونه (کد آگهی : 13684)

12 بازدید
انتشار - 1395/8/9
توضیحات آگهی

خونه نزدیک دانشگا تبریز است .تمام وسایل هم موجود است