دنباله خونه ای میگردم برای تدریس در حد 3ساعت بعدازظهرا بدون حاشیه (کد آگهی : 14000)

5 بازدید
انتشار - 1395/8/24
توضیحات آگهی

پسری مشهدی هستم مدرس طراحی سایت و گرافیک هستم دنباله خونه ای برای تایم بعداز ظهر در حد 3 ساعت هستم دلیل نداشتن مکانی برای تدریس هست که دنباله خونه میگردم متاهل هستم و محصل خانوم قبول نمیکنن اگر کسی مایله درخدمتم ماهی 150 اجاره 1 تومن رهن میدم

آگهی های ویژه