درخواست خانه یا خوابگاه دانشجویی (کد آگهی : 19725)

34 بازدید
انتشار - 1396/6/21
توضیحات آگهی

دانشجو دخترم دنبال یه دوست خانوم دانشجو به عنوان همخونه بی حاشیه و خوب محدوده(رباط-کاوه-دروازه تهران) ترجیحا نزدیک ب دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر1اصفهان و دانشجوی این دانشگاه باشه
خونه ندارم و به دنبال خونه و همخونه ام اگه خونه ام نداشت میشه دوتایی خونه دانشجویی پیدا کنیم/
به آیدی تلگرام داده شده پیام بدید که در صورت داشتن اینگونه شرایط باهاتون تماس میگیرم در غیر این صورت لطفا پیام ندید