به همخانه آقا نیازمندم (کد آگهی : 14455)

8 بازدید
انتشار - 1395/9/20
توضیحات آگهی

به یک نفر آقا ترجیحا شاغل جهت اجاره واحد نیازمندم
خودم مهندس مکانیکم و شاغل و فقط برای خواب خونه هستم
جهت توضیحات و توافق کردن لطفا فقط مسیج دهید
لوازم منزل رو هم تقریبا کامل دارم