به دنبال همخونه/خونه (کد آگهی : 9869)

11 بازدید
انتشار - 1394/6/29
توضیحات آگهی

منزل در فاز 1 اندیشه ی شهریار است
به یک نفر همخانه احتیاج داریم.
با شماره داده شده تماس بگیرید لطفا