به دنبال همخونه/خونه (کد آگهی : 9249)

20 بازدید
انتشار - 1394/9/27
توضیحات آگهی

باسلام 35سال سن دارم کارمندم خونه توجزیره قشم است. دنبال ی همخونه شاغل بیکار دانشجو بدون حاشیه دردسرومرتب هستم به پول پیش واجاره وهزینه های دیگر نیازی نیست حتی درصورت انجام دادن امور خونه حاظرم کمک مالی هم بکنم.درمورد بقیه موارد هم میشه بعث کرد.خواهشن فقط خانم درصورت تمایل به شماره پیام بگذارید خودم تماس میگیرم .