به دنبال همخونه/خونه (کد آگهی : 8253)

26 بازدید
انتشار - 1395/4/25
توضیحات آگهی

ما دو نفر کارمند با تحصیلات کارشناسی ارشد هستیم.

شرایط عمومی خونه: آپارتمانی، داردای آسانسور، مبله دارای همه وسایل ضروری، آرام.
مرتب، عدم مصرف سیگار، لطفا خشکه مذهبی ها تماس نگیرند.
کرایه: ماهی پنجاه هزار تومان کرایه 4 میلیون پول پیش