به دنبال همخونه/خونه (کد آگهی : 12983)

24 بازدید
انتشار - 1391/7/7
توضیحات آگهی

من دانشجوی پیشوای ورامین هستم.
دنبال یه همخونه میگردم که با هم بتونیم یه خونه بگیریم.
اقا.
لطفا با شماره تماس بگیرید.
ممنون