به دنبال همخونه/خونه (کد آگهی : 11730)

26 بازدید
انتشار - 1392/11/24
توضیحات آگهی

سلام من 1خونه 4 راه بنفشه شیراز گرفتم دنبال 1 هم خونه هستم
2.5پیش 200 کرایه
60 متر
من دانشجو معماری