به دنبال همخونه/خونه (کد آگهی : 11557)

13 بازدید
انتشار - 1393/2/30
توضیحات آگهی

به خونه و هم خونه در منطقه 1 ترجیحا اقدسیه نیازمندم بنده دکترای برق دارم و برای پروژه در دست انجام در تهران نیازمند خونه وهم خونه هستم ترجیحا تحصیل کرده و پایبند به اخلاقیات . متشکرم