به دنبال همخانه موجه و بی حاشیه هستم (کد آگهی : 13268)

28 بازدید
انتشار - 1395/7/26
توضیحات آگهی

خانه ای ۵۶ متری در اسلامشهر دسترسی به اتوبوس و میدان آزادی و مترو شاهد به یک نفر همخونه شاغل یا دانشجو موجه و بی حاشیه با ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان اجاره و بدون ودیعه .