اپارتمان كريم خان وليعصر (کد آگهی : 14801)

9 بازدید
انتشار - 1395/10/11
توضیحات آگهی

اپارتمان واقع در كريم خان وليعصر ميباشد موقعيت و دسترسي عالي.به يك نفر همخونه نيازمنديم