کارمندم دنبال خونه میگردم (کد آگهی : 14959)

327 بازدید
انتشار - 1395/10/21
توضیحات آگهی

کارمندم باتمام خصوصیات اخلاقی وشخصیتی سالم وخوب
دنبال خونه هستم که یک نفرباشه وبابنده دونفرباشیم
به دلیل داشتن ماشین ترجیحا پارکینگ دار
درصورت پاسخگونبودن لطفا محله و قیمت را ارسال نمایید
باتشکر