يك اتاق (کد آگهی : 14981)

331 بازدید
انتشار - 1395/10/23
توضیحات آگهی

سلام يه خانوم هستم انزلي چي نيستم اينجا سرکار ميرم دنبال يك يا دو تا خانوم تو سن بيست به بالا كه هم خونه بخوان تو انزلي اواسط شهر باشه بهتره