هم خونه (کد آگهی : 13996)

581 بازدید
انتشار - 1395/8/24
توضیحات آگهی

به یک نفر همخونه خانم ترجیحا کارمند نیاز داریم، فقط اهل استفاده دخانیات نباشد و بدون حاشیه...خانه محدوده نورباران هست با کلیه امکانات