هم خوانه ای جدید (کد آگهی : 14607)

1078 بازدید
انتشار - 1395/9/29
توضیحات آگهی

خونه با امکانات کامل دارم که دنبال هم خونه ای سوم هستم. هم به خط اتوس BRT و هم به ایستگاه مترو نزدیکیم