هم خانه در شهریار (کد آگهی : 14887)

317 بازدید
انتشار - 1395/10/17
توضیحات آگهی

خانه 75 متری، دنبال هم خانه منظم، غیر دودی، بدون رفت و آمد با دوستان، ترجیحا کارمند یا دانشجوی ارشد و بالاتر