هم اتاقي (کد آگهی : 13464)

1167 بازدید
انتشار - 1395/8/2
توضیحات آگهی

خوابــگاه در کرج
سه نفریم تو یه اتاق چهار نفره دنبال نفر چهارم میگردیم.
بهترین و مجهزترین خوابگاه دانشجویی-کارمندی با افراد گزینش شده و فول امکانات.طبقه اول و موقعیت عالی و هم اتاقی های خوب و قیمت مناسب.
اول خوابگاه را ببینید!