هم‌خونه سرافرازان (کد آگهی : 14853)

66 بازدید
انتشار - 9 روز پیش
توضیحات آگهی

یک خانه واقع در انتهای سرافرازان، ۴۵ متری، دو نفر هم‌خونه داره با وسایل، دنبال نفر سوم می‌گردیم.

تماس با این آگهی