هم‌خونه سرافرازان (کد آگهی : 14853)

204 بازدید
انتشار - 1396/2/1
توضیحات آگهی

یک خانه واقع در انتهای سرافرازان، ۴۵ متری، دو نفر هم‌خونه داره با وسایل، دنبال نفر سوم می‌گردیم.

آگهی های مشابه