نیاز به همخوهه اقا در نواب (کد آگهی : 14420)

284 بازدید
انتشار - 1395/9/24
توضیحات آگهی

به یک نفر همخونه اقا غیر سیگاری و بدون حاشیه به خانه ای واقع در نواب بوستان خوش کوچه صالحپور نیازمندیم در حال حاضر دو نفریم به یک نفر دیگه نیاز داریم خونه ۶۵ متر و کلیه وسایل موجود هست سهم شما ۳۳۰۰ پیش و ۲۷۰ اجاره هستش جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید