نیاز به همخانه (کد آگهی : 13344)

297 بازدید
انتشار - 1395/9/13
توضیحات آگهی

خونه ندارم و نیاز به همخونه دارم و میتونم 1.500 پیش و 150 کرایه بدهم