نیازمند همخانه خانم (کد آگهی : 14976)

471 بازدید
انتشار - 1395/10/23
توضیحات آگهی

خانمی بدون حاشیه ومنظم برای همخانه شدن با ودیعه۵میلیون یا بیشترواجاره ۲۵۰هزار تومان نیازمندیم.