نیازمند همخانه با شرایط عالی (کد آگهی : 14656)

273 بازدید
انتشار - 1395/10/2
توضیحات آگهی

یه یک همخانه خانم ، ترجیحا مجرد ، دانشجو یا شاغل نیازمندیم
احتراما: بی حاشیه
آدرس تقریبی: هتل مرمر - خیابان استاد معین