نیازمند به یک هم خانه ای اقا (کد آگهی : 14897)

424 بازدید
انتشار - 1395/10/17
توضیحات آگهی

سلام. به یک هم خانه ای اقا با شرایط زیر نیازمندیم:
1. افراد کارمند و دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری تماس بگیرند.
2. منزل در باجک، میدان جهاد واقع است.
3. در حال حاضر دو نفر کارمند هستیم و اجاره منزل در صورت 3 نفره شدن حدودا ماهی 170000 تومان با ودیعه 1000000 می باشد