نزدیک مترونواب وبی آرتی (کد آگهی : 14470)

370 بازدید
انتشار - 1395/9/21
توضیحات آگهی

باسلام نیازمندهمخانه آقاترجیحاشاغل تحصیلکرده زیر28سال غیرسیگاری ومنظم ، خانه 50متر مبله وتمیز.