میدان ولیعصر-اجاره تخت بصورت رایگان به یک خانم تحصیل کرده و مقید (کد آگهی : 13830)

1000 بازدید
انتشار - 1395/8/15
توضیحات آگهی

اجاره تخت رایگان با کلیه امکانات جهت نگهبان خوابگاه دختران در روز از پشت دوربین-در محیطی امن و زنانه و بسیار ارام- و شیک با کلیه امکانات رفاهی