شاغلم دنبال خونم تو تهران (کد آگهی : 14970)

360 بازدید
انتشار - 1395/10/22
توضیحات آگهی

شاغلم پول پیش ندارم دنبال چند نفر ادم نرمال و بی حاشیه ام و متاهلم محدودیتی واسه هم خونم ندارم و توقع دارم اونم نداشته باشه