دنبال هم خونه شدن هستم (کد آگهی : 14664)

319 بازدید
انتشار - 1395/10/3
توضیحات آگهی

كارمند،٢٣سالمه دانشجو هم هستم،،دنبال هم خونه شدن هستم،١٥٠ هزار كرايه ميتونم بدم ،پيش هم يه تومان،