خونه ندارم و دنبال کسانی می گردم که بدنبال همخونه هستند (کد آگهی : 13885)

210 بازدید
انتشار - 1395/8/18
توضیحات آگهی

دانشجوی پرند هستم و دنبال خونه در اون منطقه هستم و فقط میتونم کرایه بدم - وسایل خونه هم مثل تلویزیون و رختخواب و میز تلویزیون و فرش هم دارم.

آگهی های مشابه