به دنبال همخونه/خونه (کد آگهی : 7776)

360 بازدید
انتشار - 1395/6/27
توضیحات آگهی

خانم هستم و دانشجوی کارشناسی.جویای همخونه شدن هستم. بدون پول پیش و اجاره تا صدو پنجاه