آپارتمان مبله بصورت مستقل یا مشترک حداکثر با یک نفر (کد آگهی : 14979)

413 بازدید
انتشار - 1395/10/23
توضیحات آگهی

آپارتمان مبله ترجیحا در منطقه شمال شهر و یا مرکز محدوده ونک آرژانتین سهروردی و عباس آباد
تا فروردین ایران هستم و برای این مدت نیاز دارم اجاره را هم پیش پرداخت میکنم و این مدت هم بین سه تا چهار روز در هفته تهران هستم و سایر روزها مسافرت می روم
اگر با حداکثر یک نفر که جایگاه اجتماعی مناسبی داشته باشد و ملک در منطقه خوب تهران واقع شده باشد می توانم همخانه باشم