آپارتمان در اتوبان نواب، نیاز به هم خانه (کد آگهی : 14863)

279 بازدید
انتشار - 1395/10/15
توضیحات آگهی

یک واحد آپارتمان واقع در نواب طبقه دوم، نیاز به هم خانه موجه و تحصیلکرده دارم، محیط بسیار آرام و ساکت می باشد
در صورت پاسخ ندادن بی زحمت پیام بدهید